Communicatietraining voor kynologisch instructeur

Communicatietraining voor instructeurs

Judith en Arjen kennen elkaar al een leven lang.

Als kleine kinderen zaten ze al samen in de zandbak en kletsten elkaar de oren van de kop…die passie voor communiceren zijn ze beiden nooit kwijtgeraakt.

Nu, jaren later, willen ze die passie ook op anderen overbrengen.

Arjen van der Meulen, van arjencoachingenbegeleidingen Judith Eberson van Hond&Vorming hebben de handen ineengeslagen en samen een leuke, interessante en vooral hele leerzame dag in elkaar gezet rondom communicatie en communicatieve vaardigheden.

Deze dag is gericht op kynologisch instructeurs, maar kan ook gegeven worden aan eenieder ander die zich beroepsmatig bezighoudt met communicatie.

 

Arjen voert iedereen – op de voor hem zo kenmerkend inspirerende wijze – door de wereld van de communicatie.

Judith gaat met de deelnemers aan de slag met ervaringsleer, waarbij haar achtergrond als speltherapeute én kynologisch gedragstherapeut/instructeur, een leidende rol heeft.

Haar honden Jazzy en Cash worden tevens ingezet als onze viervoetige trainers!

Een inspirerende en leerzame dag dus voor instructeurs die niet alleen leraar maar ook inspirator willen zijn en activerend les willen geven!

 

Inhoud programma:

Voor trainers zijn er drie zeer essentiële voorwaarden die primair het contact met jezelf, met de groep (waarmee je werkt) en met de trainingsstof bepalen.

We gaan actief met je aan de slag rondom deze fysieke en mentale balans.

Hoe gebruik je je stem, welke lichaamshouding neem je aan, wat doe je met de gevoelens die cursisten bij je los kunnen maken en welke invloed heeft dit alles op jou, de docent, en de leerstof die je aan je cursisten wilt overbrengen.

Een groep is geen statisch ding dat “gewoon gebeurt”, maar een complexe levende entiteit, in veel aspecten gelijk aan een persoon. Weinig mensen denken na over de ontwikkeling en groei van groepen.

Toch is het belangrijk om als instructeurs kennis te hebben van groepsprocessen en hun dynamiek, zodat je er ook eventueel invloed op kunt uit oefenen en de dynamiek kunt coachen en/of sturen.

Wat is jouw persoonlijke leerstijl, en op welke wijze heeft dit invloed op jou als instructeur, maar ook op je cursisten.

Communicatiemodel en de kunst van het vragen stellen.

Ieder mens heeft zijn eigen, unieke waarnemen van de buitenwereld, en we reageren vaak op elkaars gedrag zonder dat we echt weten of de ander bedoelt wat wij dénken dat de ander bedoelt.

Door de juiste vragen te stellen kun je erachter komen wat iemands beweegredenen zijn.

Waarom iemand doet wat hij/zij doet, zodat je als instructeur ook goed kunt inspelen op de vraag die soms achter de vraag ligt.

Dit doen we aan de hand van theoretische maar ook ervaringsgerichte leerstof.

We gaan actief met je aan de slag en prikkelen je om meer uit jezelf te halen als mens, maar zeker ook als instructeur.

 

Interesse en wil je je alvast voor aanmelden?

dat kan!

Stuur dan even een mail naarinfo@hondenvorming.nl

wanneer: zondag 21 oktober van 10.00-16.00 uur (inclusief een lunch die wij voor je verzorgen)

waar: Geleen (L)

kosten: €95,00 inclusief BTW

puntentoekenning: aangevraagd

Eigen honden kunnen niet deelnemen aan deze training, enkel de honden van Judith, die tijdens deze dag worden ingezet als ervaringstrainers.

De lokatie heeft zowel een binnen- als buitenlokatie, dus ook bij slecht weer kan de workshop doorgaan.